1
1

willem

Projectinformatie
Programma : Nieuwbouw 62 huurwoningen
Locatie : Willem Dreeslaan 55 Utrecht
Status : Oplevering medio 2024
Opdrachtgever : Wonam

Toelichting

WILLEM betreft de realisatie van 62 huurwoningen aan de Willem Dreeslaan 55 in Utrecht. De huidige opstal zal gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw.

Het gebouw is sterk verankerd in de omgeving. De schaal en bouwhoogte verbindt de kleinschalige woonbebouwing aan de westzijde met de grootschalige kantoorbebouwing aan de oostzijde. Daarom bestaat het volume uit een deel van 4 lagen en een deel van 5 lagen. Dat correspondeert ook met de opzet van het zuidelijk gelegen woongebouw. WILLEM vormt mede hierdoor een ensemble met dit gebouw, wat versterkt wordt door de halfopen hofstructuur rondom de verhoogde daktuin.

De footprint van het gebouw is gebaseerd op de bestaande grote bomen rondom het gebouw. Deze kunnen behouden worden en het gebouw houdt afstand waar gewenst. Daarnaast is de bebouwing (deels) in het verlengde van de rooilijnen van omliggende bebouwing gepositioneerd zodat het goed aansluit op omgeving.

Het programma bestaat uit 2-kamerwoningen van 50 tot 67m2 gbo. Het lagere bouwdeel heeft een galerij-ontsluiting en hogere deel een corridor-ontsluiting. De BG biedt ruimte aan een royale entree, grondgebonden woningen en commerciƫle ruimten. In het midden van de begane grond is een parkeergarage en een fietsenstalling opgenomen.

De materialisering van de gevels bestaat uit een combinatie van metselwerk en houten geveldelen. De kleurstelling bestaat uit grijs-beige achtige tinten die samen met de deels begroeide gevels een vriendelijke en natuurlijke uitstraling oplevert. De gevelopbouw is rijk in plasticiteit met verdiepte neggen en variatie in posities van materialen en verschillende metselwerkverbanden. Bijzondere functies zoals de commerciƫle ruimte, grondgebonden woningen en de entree zijn op subtiele wijze onderscheidend vormgegeven.